Prof. Gad Yair's Blogעל שדים ונאורות: עץ האשוח בגרמניה
Bookmark and Share

זהו חג הכריסטמס, ראש השנה החגיגי של הנוצרים. יש בו שלג ואורות וקניות ומתנות. אבל העין הסוציולוגית מגלה בחג הגרמני הרבה יותר, חושפת כי יש בו גם מאבק בין שטנים לנאורותמאבק אימתני בין עקרונות תיאולוגיים פרימורדיאליים נעלמים, שלמרות החילוניות המודרנית עודם פועמים בלב ובנפש הגרמנית, גם אם הם לא ממש מודעים להם. נדבר על חג כקוד תרבותי עמוק, אם כן, או על העץ כמשל.

נבקש מן העין הסוציולוגית להתמקד בעץ האשוח ובמשמעותו לגרמנים. התבוננות בסימליות שלו מגלה בו את שתי הפנים של התרבות הגרמנית, את החיצוי הדרמטי בין ממלכת אור לחושך כמו גם את הבקשה להיגאל ממנו. על התמה של החיצוי עמד כבר גתה בטרגדיה פאוסט. באחד הדיאלוגים בין פאוסט המדען למפיסטו השטן מצהיר הראשון כי שתי נשמות מתגוששות בחזהו, שטן ומלאך, טוב ורע הנאבקים על נפשו. ניתוח סימלי מלמד כי אותם כוחות גלומים גם בעץ האשוח. כמו פאוסט, הסימליות של האשוח מדגימה מאבק בין רומנטיקה לרציונליזם, בין השטני לבין הנאורות, בין הטוב לבין הרע.

מצד אחד, האשוח מגלם את המסורת הגרמנית הפגאנית, המייחסת לעץ הבלתי-נשיר את כוח החיים, את החיסון מפני הסכנות הגלומות לאדם בתקופת החשיכה של החורף. האשוח, בקיצור, הוא כוח הדף סימלי מפני השדים של החורף, מפני השטנים המתגודדים סביב לבית הגרמני בחשיכה הנערמת מבחוץ. בהיותו העץ שבבית, הוא מהדהד את הבית שביער, מותיר את היער ופחדיו בחוץ.

מצד שני, האשוח גם מגלם את המסורת הנוצרית הגרמנית, הרואה בו את העץ המפורסם של גן-העדן שבטרם-נפילה, ובכדורים האדומים שתלויים על אפעיו את התפוחים המפתים של עץ הדעת. אלו הם התפוחים המדיחים את האדם התמים אלי ידיעה ונאורות, וממילא אלי בושה ונפילה. אבל בעץ החגיגי מוטמנים גם האורות, המסמלים את ישוע הנוצרי, המאיר למאמינים את דרכם, מבטיח להם שמהעץ הזה לא יפלו, כיוון שהנאורות של תורתו מבטיחה להם לא רק את גירוש החושך אלא גם את הביטחון של גן-העדן.

במובן זה, סביב עץ האשוח של הכריסטמס בגרמניה מתחולל מאבק איתנים בין הרומנטיקה הפגאנית לבין הנאורות הנוצרית. הרומנטיקהשמושכת את הלב הגרמני כאש את העש – קשורה בשבטיות הקדומה של השבטים הגרמאנים, ביער האפל, בטבע הפרימורדיאלי, בתרבות הקשורה לאדמה. היא מביאה איתה חיים. היא מושכת ומזמינה את הגרמני לבחור בה כי היא המקור, כי היא הכוח, כי היא גרמניה האמיתית. אבל בהיותה שבטית ואפורה היא גם מזמינה את השטן.

ולעומתה, הנאורות בוקעת מן הכנסייה, מן המבנה המסוכך מפני החוץ הרוחש שדים, מרחיקה את היער ואת שדיו. היא מבטיחה לגרמניה להיגאל מן הברבאריות, להיות ציוויליזציה כמו רומי המפוארת. אך בהרחיקה את הגרמני מן היער היא גם מרחיקה אותו מן החיים, מן ההיימאט והטבע, מן הקהילה הפרימורדיאלית. העץ בתוך הבית גובר על הבית שביער, הנאורות גוברת על הרומנטיקה. כל שנותר הוא געגוע ופחד אפל.

אז זה מה שהעין הסוציולוגית רואה: עץ האשוח הוא הדגמה נוספת לדיאלקטיקה של הנאורות. הוא אתר נוסף שבו העקרונות התיאולוגיים החצויים בלב הגרמני מתגוששים. הוא והצעצועים החילוניים שלו משקפים, למעשה, מרחב תיאולוגי קדום, שבו, בבלי משים, המאבק על דרכה של גרמניה עודו ניטש.    

1
Anonymous
15-May-2016, 4:13
Ce qui me choque c’est le pouvoir de &lbruo; censuqe&nasp;» d’une boîte dont le monopole ne semble inquiéter personne.Et puis, les commentaires qui portent sur la couverture ou l’origine du mannequin… On s’en fout royalement à cet instant non ?

2
Anonymous
05-Apr-2013, 8:49
This is just the perfect awnser for all of us

3
Anonymous
04-Apr-2013, 3:47
Perecft shot! Thanks for your post!

4
Anonymous
03-Apr-2013, 6:05
I saecrhed a bunch of sites and this was the best.

Leave a comment: