Prof. Gad Yair's BlogExcellence and Casualnes

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חוגגת כל שנה כמה פעמים: בתחילת שנה ובסוף שנה, בטקסי הצטיינות וכשמגיעים אורחים נכבדים. אתמול זה היה אירוע סןף השנה שלנו. בחרתי להצעיד את המחלקה סביב הר איתן, בהרי ירושלים. המסלול ההררי והיפה הזה מסתובב סביב כיפת ההר לאורך שמונה קילומטרים, ובסיומו דובדבן – ארוחה קלה בבית הקפה של מצפור הסטף. הגענו לארוע עשרים וששה חברים וחברות. כל מי שמלמד אצלנו: הסגל, הדוקטורנטים והמרצים מן...