Prof. Gad Yair's Blogהרבי, היהודי והציוני

הופיע בהארץ: http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2371801 זו הייתה כותרת מזעזעת: "ההורים אשמים. הם גרמו לרציחה של בניהם, ועליהם לשוב בתשובה". כך אמר בניו יורק הרבי מסאטמר בהגיבו על רציחתם של שלושת הנערים בישראל. ההורים אשמים, אמר, בהיותם אדוקים לדת הציונות במקום ליהדות, ובגלל "שהלכו לגור וללמוד במקום של רוצחים וחיות טרף". בחוצפת ההתיישבות בלב ארץ הטורפים, סיכנו ההורים את ילדיהם וגרמו למותם. לפיכך, עליהם...